Monitorujeme dopravu efektivně, jednoduše a levně

Používáme technologii založenou na geomagnetických detektorech zapuštěných v zemi, vysílajících signál datovým kolektorům. Detektor zjišťuje přítomnost automobilu díky změně magnetického pole v okolí.

Výhody technologie CITIQ

Naše technologie je odolná

Detektory jsou zapuštěné v zemi a zaasfaltované, případně mohou mít podobu dlažební kostky. Jsou tak velmi odolné vůči počasí. A díky tomu, že splývají s povrchem, nepřitahují pozornost vandalů.


Detektory jsou bezdrátové

Nepotřebujeme vést žádné kabely a rozkopat kvůli tomu celé parkoviště. Stačí jeden vrt, do kterého senzor zapustíme a o zbytek se postará bezdrátový přenos dat.


Instalace je rychlá a jednoduchá

Vyvrtání otvoru a zapuštění jednoho detektoru provádí dva technici a zabere přibližně 15 minut.


Detektory mají dlouhou výdrž

U baterií garantujeme výdrž 5 let. Podle zkušeností však vydrží až 8 let.


Zaručujeme vysokou přesnost

V místech, kde neprojíždí tramvaje, dosahují naše detektory až 97% úspěšnosti rozpoznání průjezdu automobilu. V místech s tramvajovým provozem se toto číslo pohybuje kolem 90 %.


Detektory téměř nepotřebují údržbu

Při standardním provozu není potřeba žádných výjezdů techniků. Přibližně jednou za rok doporučujeme provést rekalibraci, kterou však můžete provést i sami na dálku. Náš technik je vám k dispozici.


Přenos dat

Detektory posílají data do kolektorů, které jsou umístěné třeba na sloupu veřejného osvětlení nebo na dopravní značce. Pro přenos je v ČR možné využít 3 dostupné sítě - IQRF, SIGFOX a LoRA. Vždy vám pomůžeme vybrat nejvhodnější řešení s ohledem na frekvenci a objem odesílaných dat.
IQRF, SIGFOX, LoRA

Software

Standardně veškerý SW běží v cloudové infrastruktuře na straně CITIQ s.r.o.
Zákazníkovi jsou odesílány push notifikace při změně stavu na dohodnuté URL. Nad rámec tohoto standardního přístupuk API je možné získat přístup k CITIQ monitorovacímu systému - webové službě, která shromažďuje diagnostická a monitorovací data z jednotlivých detektorů.

CITIQ monitorovací systém umožňuje:
- vykreslení historie v grafu pro zvolené časové období
- základní statistické funkce (např. minimum/maximum) ve zvoleném časovém období
- tvorbu tzv. watchlistů - přehledových tabulek s poslední hodnotou vybraných datových bodů
- tvorbu tzv. eventů - stanovení logických podmínek nad datovými body, při jejichž platnosti by měl být upozorněn dohled (např. nízká hodnota napětí akumulátoru nebo nedostupnost diagnostických dat po delší dobu atp.)
- nastavení emailového /SMS upozornění při vzniku definovaného eventu

Magnetický detektor

Magnetický detektor slouží k monitoringu parkování nebo dopravy (počet vozidel, délka a rychlost vozidel).

Technická specifikace:

Detektor magnetický DM-21xxx

detektor pro měření přítomnosti vozidla. Princip detekce je založen na kontinuálním měření geomagnetického pole.

Technické parametry
Napájení: baterie, lithium-thionyl chlorid (Li-SOCl2)
Komunikace: RF 868/916 Mhz (všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11), LoRA, SIGFOX
Provozní teplota: −40 °C / +85 °C

Instalace:
a) do vozovky (intruzivní, pomocí jádrového vývrtu, průměr 100 mm)
b) povrchová (upevněná na povrch nebo v podobě zámkové dlažby apod)

Datové kolektory

Datové kolektory slouží ke sběru dat z magnetickcýh detektorů využívající komunikaci IQRF

Technická specifikace

Kolektor MASTER CM-121x

Datový sběrač a jednotka řídící komunikaci mezi instalovanými prvky parkovacího systému. Předává k dispozici aktuální data online pro další zpracování (export do DATEX II, vzdálený dohled). Doporučený počet připojených detektorů - cca 200 kusů .

Technické parametry:
Instalace: na sloup
Napájení: akumulátor
Varianty dobíjení: fotovoltaický panel
veřejné osvětlení
síť NN
Komunikace: RF 868/916 Mhz (všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11)
3G/EDGE/GPRS
Provozní teplota: −25°C / +60°C
Rozměry: 400 × 300 × 150 (200) mm
Hmotnost: max. 15 kg (s akumulátorem, bez fotovoltaického panelu)

Jednotka MASTER může být kombinovaná s LED zobrazovači

SLAVE CS-126xF

Opakovač RF signálu. Zabezpečuje přenos dat z detektorů. Díky použité technologii bezdrátové MESH sítě efektivně zajistí potřebné pokrytí RF signálem. Pomocný prvek pro rozsáhlejší instalace.

Technické parametry:
Instalace: na sloup
Napájení: akumulátor
Varianty dobíjení: fotovoltaický panel
veřejné osvětlení
síť NN
Komunikace: RF 868/916 Mhz (všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11)
Provozní teplota: −25°C / +60 °C
Rozměry: 240 × 190 × 90 mm
Hmotnost: max. 3 kg (bez fotovoltaického panelu)

Podívejte se, jak se detektory instalují

Instalace zařízení CITIQ je velmi jednoduchá. Provádějí ji 2 lidé a zapuštění jednoho detektoru zabere přibližně 15 - 20 minut. Instalace se provádí jádrovým vývrtem, zapuštěním detektoru a následným zaasfaltováním díry - téměř neznatelná stopa po otvoru.

Desatero realizace systému

Detektor může mít i podobu dlažební kostky a splývá tak dokonale s povrchem dlážděné silnice. Tato instalace je ještě rychlejší.

Další využití

V CITIQ umíme monitorovat nejen automobilovou dopravu:

Zaujala vás naše technologie a chcete se dozvědět více?

Potkejme se na schůzce a my vám vše do detailů vysvětlíme.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.