top of page

reference

digitální sčítání dopravy

"

Ve ŠKODA AUTO sledujeme obsazenost velkých parkovišť bez závor pomocí několika desítek senzorů již 5 let a v přesnosti jsme lepší než kamera.

David Bárta, CityOne
david bárta

ŠKODA AUTO Kvasiny 

2017

 

senzorická síť s více než 200 senzory monitoruje intenzity dopravy v celé oblasti kolem výrobního závodu ŠA Kvasiny. Hlavními přínosy jsou směrový průzkum a špičkové hodiny v celé oblasti, bezpečnost dopravy a zklidnění dopravy v rezidentních částech obcí, plánování obchvatu obce či vyhodnocení dopadů COVID 19 či jiných vlivů na dopravu. Systém produkuje 350 tisíc zpráv denně. Systém kombinuje konektivitu hned třech sítí, IQRF, SIGFOX a LoRa.

bottom of page