top of page

reference

městská laboratoř

"

Městská laboratoř je mimořádným počinem pro osvětu o klimatické změně či udržitelné mobilitě. Její otevřená data použijeme pro lepší plánování rozvoje města Žiliny.

Mgr. Peter Fiabáne
Mgr. Peter Fiabáne

Město Žilina

2021

 

Městská laboratoř v Žilině v rámci projektu Interreg VA SK-CZ CleverNet je praktická ukázka nasazení senzorické sítě a demonstruje přínos pro řešení klíčových agend města: územního plánu, adaptace na klimatickou změnu, digitální ekonomiky či udržitelné mobility. Sestává ze dvou případů užití: dopravního geofencingu a klimatické změny.

 

Dopravní geofencing je virtuální plot z dopravních sčítačů monitorující počet vozidel, jejich délku a rychlost na všech vjezdech a výjezdech z centra města. Lze tak identifikovat špičkové hodiny, tedy časy maximálního výskytu vozidel v centru města, což jsou údaje užitečné například pro tvorbu a úpravy parkovací politiky, ale i pro analýzu bezpečnosti na přechodech pro chodce.

 

Kvalita mikroklimatu je v období klimatické změny klíčovým parametrem veřejných prostor. Pomocí meteostanic a speciálních senzorů pro měření teploty povrchu lze dlouhodobě sledovat vliv zástavby či zeleně na kvalitu mikroklimatu a poskytovat cenné vstupy pro odpovědný development a úpravy veřejného prostoru. Data umožní porovnat zastavěné plochy se zelenými a jejich vliv na teplotu a vlhkost prostředí a srovnat i teplotu vzduchu, který dýchají malé děti oproti dospělým.

Sledované parametry

Kvalita mikroklimatu

Kvalita mikroklimatu je v období klimatické změny klíčovým parametrem veřejných prostor. Pomocí meteostanic a speciálních senzorů pro měření teploty povrchu lze dlouhodobě sledovat vliv zástavby či zeleně na kvalitu mikroklimatu a poskytovat cenné vstupy pro odpovědný development a úpravy veřejného prostoru. Data umožní porovnat zastavěné plochy se zelenými a jejich vliv na teplotu a vlhkost prostředí a srovnat i teplotu vzduchu, který dýchají malé děti oproti dospělým.

Dopravní geofencing

Dopravní geofencing je virtuální plot z dopravních sčítačů monitorující počet vozidel, jejich délku a rychlost na všech vjezdech a výjezdech z centra města. Lze tak identifikovat špičkové hodiny, tedy časy maximálního výskytu vozidel v centru města, což jsou údaje užitečné například pro tvorbu a úpravy parkovací politiky, ale i pro analýzu bezpečnosti na přechodech pro chodce.

bottom of page