top of page

Projekty

Projekt EnCLOD si klade za cíl posílit kapacitu řízení 5 místních veřejných autorit ve střední Evropě prostřednictvím širšího a efektivnějšího využití inovativních konceptů. Mezi tyto koncepty patří např. otevřená data a sítě senzorů Internetu věcí (IoT), udržení víceúrovňového územního řízení a nových forem zapojení občanské společnosti a veřejně-privátní spolupráce, podpora opětovného využití vytvořených Otevřených dat pro nové nápady, které reagují na územní potřeby nebo podporují inovace a přispívají k prosperitě místní ekonomiky (přístup EnCLOD). 

Projekt EnCLOD

Popis

Projekt je realizován skupinou 10 partnerů, mezi nimiž jsou místní autority, univerzity a technologické malé a střední podniky, z 5 různých středoevropských zemí: Itálie, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko. Aktivity projektu umožní jednak významně zvýšit povědomí a znalosti politických aktérů a rozhodovacích orgánů, jak z pilotních území, tak i mimo ně, o potenciálu Otevřených dat a IoT pro územní řízení, prostřednictvím sběru případových studií a cílených vzdělávacích a kapacitačních aktivit. 


Současně projekt také přinese konkrétní, viditelné a trvalé dopady v 5 pilotních oblastech střední Evropy (tj. Vicenza – IT, Olomouc – CZ, Debrecen – HU, Žilina – SK a Nova Gorica – SI) prostřednictvím vypracování 5 místních Akčních plánů pro efektivní využití příležitostí Otevřených dat a IoT pro územní řízení a plánování města a regionu a prostřednictvím realizace 5 pilotních akcí, které se v každé oblasti budou zabývat konkrétním výzvami souvisejícími s oblastí mobility/dopravy, životního prostředí nebo politiky změny klimatu. 


Ve všech případech bude kladen zvláštní důraz na posílení aktivního zapojení občanů a ekonomických subjektů prostřednictvím pořádání Hackathonů, veřejných akcí a dostupnosti všech generovaných dat na základě licence Otevřených dat. Tímto způsobem EnCLOD přispěje k digitální ekonomice střední Evropy, stavějící na využití Otevřených dat k podpoře územního řízení na úrovni města a regionu, a ukáže potenciál pro rozšiřování a replikaci tohoto přístupu, aby poskytoval inovativní nástroje pro řešení územní agendy budoucích let.

Parametry projektu

Doba řešení

1/2021-12/2022

Program

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Poskytovatel

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Celkový rozpočet

480 143,20 EUR

Finanční podpora EU

408 121,72 EUR

Odkazy

EU, EFRR, Interreg V-A SK-CZ

bottom of page