top of page

​Světově unikátní senzor internetu věcí (IoT), který dokáže počítat a klasifikovat dopravní proud v rámci jednoho autonomního a nízkonákladového senzoru. Senzor sčítá dopravu 24/7 a každých 5 minut zasílá data do cloudu, odkud je lze poskytovat jako otevřená skrze open API.


Senzor je multifunkční a lze použít dle požadavků zákazníka.

Specifikace

POUŽITÍ

 

  • Sčítání dopravy - klasifikuje až 10 tříd dle délky vozidla

  • Bezpečnost dopravy - klasifikuje až do 5 nastavitelných rychlostních tříd

  • Územní plánování - klasifikuje do 3 délkových a 3 rychlostních kategorií

  • Parkovací politiku - osazení na vjezdu a výjezdu z parkovacích ploch poskytne informace o aktuální obsazenosti parkovišť, např. P+R

  • Kyvadlovou dopravu - senzor je schopen rozlišit směr jízdy a poskytuje tak informaci o průjezdu vozidla na jednopruhových úsecích vybavených výhybnami

  • Hospodaření s vozovkou - senzor lze doplnit o čidlo teploty vozovky

  • Sčítání železniční dopravy - senzor lze využít pro detekci jedoucího vlaku a poskytovat statistiky např. pro facility management výhybek


ŽIVOTNOST

bateriově napájený senzor má životnost až 3 roky. Životnost se odvíjí od frekvence vysílání a intenzity dopravy, především dle výskytu dopravních kolon.


ROZMĚRY

válec 100×130 mm


INSTALACE

senzor se instaluje pomocí jádrového vývrtu do hloubky 150 mm, provedeného ve středové ose jízdního pruhu mimo jízdní dráhu kol vozidel, takže nepoškozuje vozovku.


KOMUNIKACE

senzor je schopen komunikovat různými IoT sítěmi, tj. LoRa, SIGFOX či IQRF. Dle limitů dané sítě poskytuje informace do cloudového prostředí.


DETEKCE

senzor je magnetometrem, tj. senzorem změny geomagnetického pole způsobené průjezdem vozidla. Speciální algoritmy dokážou z tvaru pole vyhodnotit průjezd vozidla a klasifikovat jej do požadovaných tříd.


NAPÁJENÍ

Senzor je bateriově napájen a nevyžaduje připojení k elektrické síti.

PROSPEKT
VIDEO
dopravní klasifikátor

Jak probíhá instalace 

dopravní klasifikátor vrtání

Krok 1.

Senzory se prostřednictvím jádrového vývrtu o průměru 100 mm osazují pod povrch vozovky, a to do hloubky 150 mm.

dopravní klasifikátor vývrt

Krok 2.

Jádrový vývrt do vozovky se vysuší tak, aby v něm nestála voda.

dopravní klasifikátor podsypání

Krok 3.

Dno vývrtu se podsype křemičitým pískem a do vývrtu se vloží senzor šipkou ve směru jízdy.

dopravní klasifikátor zasypání

Krok 4.

Usazený senzor se dále obsype a zcela zasype pískem tak, že nad písek ční jen hrot senzoru a písek se prsty zhutní.

dopravní klasifikátor aplikace asfalt

Krok 5.

Hrana vývrtu se očistí od písku tak, aby následně aplikovaná studená asfaltová směs přilnula k hraně vývrtu v tloušťce min 15 mm.

Dokumenty ke stažení

Dokument 1

Popis dokumentu

Dokument 2

Popis dokumentu

Dokument 3

Popis dokumentu

Dokument 4

Popis dokumentu

Dokument 5

Popis dokumentu

dopravní klasifikátor qr kód

Stačí načíst QR kód

Každý detektor je registrován unikátním QR kódem, který instalační četa načte pomocí registrační mobilní aplikace v místě instalace. Tím dojde k automatické registraci senzorického prvku s jeho ID, GPS polohou a časem instalace. Samotná aplikace navíc nabízí provést instalaci podle připraveného plánu, neboť poskytuje instalační četě navigaci na místo činu a průběžné sledování plnění denního úkolu.

Mobilní aplikace aneb stačí načíst QR kód

smathphone dopravní klasifikátor aplikace citiq
smathphone dopravní klasifikátor aplikace citiq
smathphone dopravní klasifikátor aplikace citiq

K dispozici je mobilní aplikace ve které jednoduchým naskenováním QR kódu získejte informace o jednotlivých senzorech.

macbook dopravní klasifikátor grafana citiq

Vše najdete na jednom místě

Veškeré údaje jsou dostupné on-line v přehledném prostředí. Díky tomu lze s daty efektivně pracovat a využívat je v praxi.

senzory

Dopravní klasifikátor

bottom of page