top of page

senzory

Dopravní sčítač

Zjednodušená nízkonákladová varianta dopravního klasifikátoru, která umožňuje prosté sčítání počtu vozidel. Jeho využití je primárně v centrech měst, kde se nevyžaduje klasifikace, či na vjezdu do parkovacích ploch, které jsou stavebně vymezené, tj. např. středovým ostrůvkem či obrubníky. Také jej lze použít jako spouštěč (trigger) pro návazné systémy, např. fotopasti.

Specifikace

ŽIVOTNOST

bateriově napájený senzor má životnost až 5let. Životnost se odvíjí od frekvence vysílání a intenzity dopravy, především dle výskytu dopravních kolon.

 

ROZMĚRY

válec 100×130 mm

INSTALACE

senzor se instaluje pomocí jádrového vývrtu do hloubky 150 mm, provedeného ve středové ose jízdního pruhu mimo jízdní dráhu kol vozidel, takže nepoškozuje vozovku.

KOMUNIKACE

senzor je schopen komunikovat různými IoT sítěmi, tj. LoRa, SIGFOX či IQRF. Dle limitů dané sítě poskytuje informace do cloudového prostředí.

DETEKCE

senzor je magnetometrem, tj. senzorem změny geomagnetického pole způsobené průjezdem vozidla.

NAPÁJENÍ

senzor je bateriově napájen a nevyžaduje připojení k elektrické síti.

PROSPEKT
VIDEO
dopravní sčítač senzor
dopravní sčítač macbook grafana

Vše najdete na jednom místě

Veškeré údaje jsou dostupné on-line v přehledném prostředí. Díky tomu lze s daty efektivně pracovat a využívat je v praxi.

Mobilní aplikace aneb stačí načíst QR kód

smartphone aplikace dopravní sčítač ean
smartphone aplikace dopravní sčítač geo
smartphone aplikace dopravní sčítač

K dispozici je mobilní aplikace ve které jednoduchým naskenováním QR kódu získejte informace o jednotlivých senzorech.

dopravní sčítač gr kód

Stačí načíst QR kód

Každý detektor je registrován unikátním QR kódem, který instalační četa načte pomocí registrační mobilní aplikace v místě instalace. Tím dojde k automatické registraci senzorického prvku s jeho ID, GPS polohou a časem instalace. Samotná aplikace navíc nabízí provést instalaci podle připraveného plánu, neboť poskytuje instalační četě navigaci na místo činu a průběžné sledování plnění denního úkolu.

Jak probíhá instalace 

dopravní sčítač instalace

Krok 1.

Senzory se prostřednictvím jádrového vývrtu o průměru 100 mm osazují pod povrch vozovky, a to do hloubky 150 mm.

dopravní sčítač instalace

Krok 2.

Jádrový vývrt do vozovky se vysuší tak, aby v něm nestála voda.

dopravní sčítač instalace

Krok 3.

Dno vývrtu se podsype křemičitým pískem a do vývrtu se vloží senzor šipkou ve směru jízdy.

dopravní sčítač instalace

Krok 4.

Usazený senzor se dále obsype a zcela zasype pískem tak, že nad písek ční jen hrot senzoru a písek se prsty zhutní.

dopravní sčítač instalace

Krok 5.

Hrana vývrtu se očistí od písku tak, aby následně aplikovaná studená asfaltová směs přilnula k hraně vývrtu v tloušťce min 15 mm.

bottom of page