top of page

Rezidentní parkování Žilina

Pro projekt NextLevel Parking jsme formou Data as a Service dodali zárodek budoucího digitálního dvojčete parkování města Žilina.

Projekt EnCLOD

Projekt EnCLOD si klade za cíl posílit kapacitu řízení 5 místních veřejných autorit ve střední Evropě prostřednictvím širšího a efektivnějšího využití inovativních konceptů.

CleverNet

Dvouletý projekt CleverNet „Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónech“ má za cíl podporovat malá a střední města v koncepčním zavádění inovativních senzorických sítí a následně pomoci systematickému využívání získaných dat.

digital traffic counting

bottom of page