top of page

Projekty

Pro projekt NextLevel Parking (https://www.interreg-central.eu/projects/nxtlvl-parking/) jsme formou Data as a Service dodali zárodek budoucího digitálního dvojčete parkování města Žilina; zónové monitorování poptávky po parkování v rámci rozšiřování rezidentního parkování. Klíčovou výzvou projektu NXTLVL Parking je podpora a zajištění efektivní, zelenější a udržitelnější městské mobility skrze motivační a restriktivní opatření. Hlavním cílem projektu je snížit používání automobilů v centru měst a zlepšit poskytování alternativ pro zlepšení života ve městě prostřednictvím širšího využití managementu parkování.

Rezidentní parkování Žilina

Digitální dvojče parkování

Moderní parkovací politika měst se opírá o informovaná/datově podložená opatření, která řeší hned několik významných vlivů: 


  • parkovací koeficienty, tj. jak se dopravně město rozvíjí (pokročilá města mají koeficient 1.0 vozidla na bytovou jednotku či nižší) 

  • kapacita vs obrátkovost, tj. nabídka vs poptávka, jak často se s vozidly cestuje, potenciál pro sdílená vozidla 

  • cenotvorba poplatků za rezidentní parkování - flexibilní zpoplatnění dle poptávky po návštěvnickém parkování v průběhu dne 


Městům obecně chybějí data o vhodných koeficientech parkování, kapacitě a obsazenosti parkování, dopravních intenzitách rezidentů vs tranzitu či data pro vyhodnocení zavedených opatření pro udržitelnou mobilitu. 


Digitalizace v podobě zónového monitoringu

Digitalizace v podobě zónového monitoringu umožní zavést flexibilní zpoplatnění parkování dle poptávky, zjistit reálný modal split počtu jízd, vyhodnotit stávající kapacity parkování, dopravní zátěž či podíl obsazenosti návštěvníky atp. Digitální dvojče parkování je tak standardním nástrojem pro řešení parkovací politiky, a to i s ohledem na požadavky Green Deal a podporu udržitelné mobility. 


O systému 

Systém poskytuje informace a analýzy poptávky po parkování a využití parkovacích ploch „on-line“. Systém lze rozšířit o navigační informační cedule. Systém produkuje podrobná data o dopravních intenzitách či obsazenosti parkovacích ploch každých 5 minut, umožňuje srovnání mezi plochami nebo např. doby a podíly naplněnosti. To slouží k možnosti nastavit mezní hodnoty a spouštět scénáře regulace dopravy či zasílat notifikace o událostech patřičným pracovníkům přes SMS či email, produkovat dlouhodobé reporty, identifikovat trendy či posoudit dopady dopravních organizačních opatření.

Parametry projektu

Doba řešení

1/2021-12/2022

Program

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Poskytovatel

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Celkový rozpočet

480 143,20 EUR

Finanční podpora EU

408 121,72 EUR

Odkazy

EU, EFRR, Interreg V-A SK-CZ

bottom of page