top of page

senzory

Parkovací senzor

Standardní magnetometr pro detekci obsazenosti parkovacího místa. Využití nachází na velmi frekventovaných místech, především v centru města, či na parkovacích místech s omezenou dobou parkování. Lze jej také využít pro detekci přítomnosti vozidla na železničním přejezdu.

Specifikace

ŽIVOTNOST

bateriově napájený senzor má životnost až 8 let. Životnost se odvíjí od frekvence vysílání a počtu detekovaných vozidel denně.

 

ROZMĚRY

válec 100×130 mm

INSTALACE

senzor se instaluje pomocí jádrového vývrtu do hloubky 150 mm, provedeného ve středové ose parkovacího místa v místě, kde se očekává přední náprava zaparkovaného vozidla.

KOMUNIKACE

senzor je schopen komunikovat různými IoT sítěmi, tj. LoRa, SIGFOX či IQRF. Dle limitů dané sítě poskytuje informace do cloudového prostředí.

DETEKCE

senzor je magnetometrem, tj. senzorem změny geomagnetického pole způsobené průjezdem vozidla.

NAPÁJENÍ

senzor je bateriově napájen a nevyžaduje připojení k elektrické síti.

PROSPEKT
VIDEO
parkovací senzor

Dokumenty ke stažení

Dokument 1

Popis dokumentu

Dokument 2

Popis dokumentu

Dokument 3

Popis dokumentu

Dokument 4

Popis dokumentu

Dokument 5

Popis dokumentu

parkovací senzor macbook grafana

Vše najdete na jednom místě

Veškeré údaje jsou dostupné on-line v přehledném prostředí. Díky tomu lze s daty efektivně pracovat a využívat je v praxi.

Mobilní aplikace aneb stačí načíst QR kód

parkovací senzor aplikace smartphone ean
parkovací senzor aplikace smartphone geo
parkovací senzor aplikace smartphone

K dispozici je mobilní aplikace ve které jednoduchým naskenováním QR kódu získejte informace o jednotlivých senzorech.

parkovací senzor gr kód detail

Stačí načíst QR kód

Každý detektor je registrován unikátním QR kódem, který instalační četa načte pomocí registrační mobilní aplikace v místě instalace. Tím dojde k automatické registraci senzorického prvku s jeho ID, GPS polohou a časem instalace. Samotná aplikace navíc nabízí provést instalaci podle připraveného plánu, neboť poskytuje instalační četě navigaci na místo činu a průběžné sledování plnění denního úkolu.

Jak probíhá instalace 

parkovací senzor instalace

Krok 1.

Senzory se prostřednictvím jádrového vývrtu o průměru 100 mm osazují pod povrch vozovky, a to do hloubky 150 mm.

parkovací senzor instalace

Krok 2.

Jádrový vývrt do vozovky se vysuší tak, aby v něm nestála voda.

parkovací senzor instalace

Krok 3.

Dno vývrtu se podsype křemičitým pískem a do vývrtu se vloží senzor.

parkovací senzor instalace

Krok 4.

Usazený senzor se dále obsype a zcela zasype pískem tak, že nad písek ční jen hrot senzoru a písek se prsty zhutní.

parkovací senzor instalace

Krok 5.

Hrana vývrtu se očistí od písku tak, aby následně aplikovaná studená asfaltová směs přilnula k hraně vývrtu v tloušťce min 15 mm.

bottom of page