top of page

Datově řízené město

Nízkonákladové IoT senzorické sítě pro plošný sběr dat o Vašem městě

Data pro efektivní rozhodování

Chceme změnit pohled na sběr dat o městech či firmách, jednoduše, nízkonákladově, plošně a eticky. Strojový sběr dat o kvalitě života ve městech a obcích. Jsme CITIQ, pro dostupné vyšší IQ každého města.

2012

60+

40+

15+

9

založení společnosti

Počet systémů

Počet CZ/SK měst s detekcí dopravy

Počet zahraničních projektů

Počet zaměstnanců

kdo jsme

případy užití

"

Ve ŠKODA AUTO sledujeme obsazenost velkých parkovišť bez závor pomocí několika desítek senzorů již 5 let a v přesnosti jsme lepší než kamera.

David Bárta, CityOne
david bárta

Městská laboratoř

Unikátní městská senzorická síť dopravních a klimatických jevů, která slouží pro datově vedenou parkovací politiku a bezpečnost dopravy, územní plánování řešící změny klimatu a vyšší kvalitu života ve městě. Poskytuje otevřená data v evropském formátu DATEX II a je tak základem pro vznik nových nástrojů digitální ekonomiky.

Sestává z virtuálního plotu dopravních magnetometrů, které umožňují jedinečný monitoring dopravního „dýchání“ města, doplněný o síť meteostanic a speciálně vyvinutých senzorů teploty povrchů. Klimatická část senzorické sítě umožňuje sledovat tepelné ostrovy a přehřívání veřejného prostoru i promrzání půdy a predikci námrazy. Slouží k budoucí vyšší efektivitě veřejných služeb a automatizaci rozhodování. Je tak vhodná pro developerskou přípravu nové výstavby. Lze ji rozšířit i o moduly dálkových odečtů odběru tepla, plynu a elektřiny či k monitoringu sítě veřejného osvětlení.

Největšími přednostmi městské laboratoře jsou nízká cena, jednoduchost nasazení v řádu několika měsíců, a že nevyžaduje stavební povolení.

„Vás nový nástroj pro digitální politiku“
notebook infografika

Dálkové odečty

Monitoring veškerých sítí různých produktovodů je základem efektivnějšího nakládání se zdroji i správy sítě. Dálkové odečty energií, tepla, plynu, vody či monitoring stavů jejich sítí jsou základech jakékoliv digitalizace a předpokladem pro využití big dat.

 

Systém dálkových odečtů staví na nízkonákladovém a bezzásahovém způsobu odečtu skrze videodetekci, kterou lze aplikovat na všechny typy již instalovaných měřicích zařízení. U dálkového monitorování veřejného osvětlení se pro pracovníky obsluhy využívá dlouhodobý monitoring poklesu proudu.

PROSPEKT
VIDEO
​„Sbírejte a sdílejte big data jednoduše“
smartphone infografika

​​Parkování

Systém automatického monitoringu obsazenosti parkovišť slouží jako technologická podpora parkovací politiky, ale i jako zdroj informací pro koncové uživatele. Odpovídá na otázky, jaká je vhodná kapacita parkovacích ploch, vhodná cena parkovného, kdy a kde je dopravní špička apod. a jak využít již existující plochy např. soukromých majitelů pro nabídku parkování rezidentům namísto stavby nových parkovacích domů.

 

Systém pomocí několika senzorů umístěných na vjezdu a výjezdu z parkovišť dokáže nahradit náročnější kamerové systémy či systémy se senzory na každém parkovacím místě a je nejlevnějším způsobem digitalizace parkování.


Naše unikátní řešení tak díky nízké ceně a malému množství senzorů dokáže poskytnout každému městu či obci plošné informace o obsazenosti parkovacích ploch.

„Přes 30 % objemu městské dopravy tvoří řidiči hledající parkovací místo“
auta parkování senzory infografika
„Ručně sčítat dopravu se už prostě nevyplatí“
auta doprava senzory infografika

Digitální sčítání dopravy 

Sčítání dopravy se stále provádí zpravidla ručně, v dlouhých intervalech (cca jednou za 5 let) a v krátkých časových úsecích(během několika málo dnů), které nezachycují reálnou podobu dopravního proudu (významné akce, dopravní špičky, dopady pandemie), a jeho výsledky závisí na kázni a únavě najatých sčítačů.

 

Systém automatického sčítání dopravy pomocí senzorické sítě bateriově napájených nízkonákladových IoT magnetometrů poskytuje data o počtu, délce a rychlosti každých 5 minut. Takový systém umožňuje modelování dopravy, logistiky, uzavírek a prací na silnici, bezpečnosti dopravy či hospodaření s vozovkou.
Výhodou našeho řešení je rychlost instalace, nízká cena, žádné GDPR, žádné stavební povolení a žádné další prvky na infrastruktuře. Všechno zvládne jedno zařízení na jeden jízdní pruh, což je světový unikát.

CITYWAN

Systém již využívá na 500 slovenských a 70 českých obcí. Je základem pro Městský digitální ekosystém. Integruje městskou síť internetu věcí na komunikační technologii LoRa, kterou lze sbírat data ze senzorů internetu věcí (IoT) a automaticky povelovaný obecní rozhlas, kterým lze ovládat stávající síť hlásičů obecního rozhlasu.

 

Digitalizuje hlášení obecního rozhlasu a varovné signály (zkouška sirén, chemické ohrožení, pandemická opatření, smogové situace či blížící se povodeň/tornádo) a zveřejňuje je pro občany na webu, pomocí SMS či emailu. Integrovaná IoT městská síť přináší možnosti porozumět a včas reagovat na vzniklé situace, a tak minimalizovat, předcházet nebo vyloučit výpadky služeb či poškození majetku občanů či obce.

„Už žádný rozhlas po drátě!“
smartphone rozhlas infografika

Předpověď námrazy

Systém umožňující automaticky předpovídat výskyt námrazy, která poskytuje tuto informaci pracovníkům údržby. Systém sestává z celé řady IoT senzorů různé povahy: ze senzorů teploty povrchu, meteostanic, pyranometru a dešťoměrů. 

 

Pomocí speciálních vyhodnocovacích algoritmů systém dokáže předpovědět výskyt námrazy 2h před událostí, zaznamenat takovou událost do manažerského systému a zaslat notifikaci pracovníkům údržby pomocí SMS či emailu. Pro správce tak představuje automatizovanou evidenci výskytů námrazy.

„Vaše digitální rosnička, která nikdy nespí“
námraza silnice město infografika
„Město, developer i občan jsou na jedné klimatické vlně“
město klima počasí

Klimatická změna, mikroklima a tepelné ostrovy

Digitalizace dopadů klimatické změny a kvality městského mikroklimatu je základním předpokladem pro odpovědný development. Umět správně nastavit požadavky města vůči developerům zohledňujícím kvalitu prostředí napomáhá správně koncipovat veřejný prostor, typologii zeleně, modrozelenou infrastrukturu či respekt k hygienickým limitům. To se dotýká i pracovního prostředí v areálech firem.

 

Systém pomocí sítě různých senzorů (deště, osvitu, teploty a vlhkosti vzduchu či teplot povrchu) umožňuje dlouhodobě sledovat klimatické jevy v konkrétních lokalitách a porovnávat je mezi sebou. Tím lze docílit intuitivního plánování zdravých veřejných prostředí a zmírnit dopady klimatické změny.

Jsme hrdí, že jsme dokázali vyvinout bezprecedentní nízkonákladový senzor na teplotu povrchu vozovky či chodníku a můžeme tak plošně sledovat dopady klimatické změny.

sítě

IQRF síť využíváme pro robustní sběr dat z infrastruktury, např. v dopravě systém poskytuje data každých 32 sekund.

SIGFOX využíváme na místech, kde není dostupné žádné napájení a od systému se nevyžaduje častá komunikace, limitem je jedna zpráva za 10 minut i množství zasílaných dat v paketu.

LoRa síť umožňuje spolehlivý sběr dat v rádiu 1 km s dostatečnou podrobností zasílaných dat.

Komunikační sítě

Všechna senzorická zařízení komunikují na komunikační síti vhodné pro daný účel; k dispozici jsou moduly radiové mesh sítě IQRF, SIGFOX či LoRa. 

sigfox síť

„Tvoříme big data pro využití umělé inteligence v digitálních modelech měst, krajů i firem, zejména pro digitální územní plánování a investice, plánování mobility či digitální modely výrobních závodů.“

senzory

Senzory

Všechna senzorická zařízení komunikují na komunikační síti vhodné pro daný účel; k dispozici jsou moduly radiové mesh sítě IQRF, SIGFOX či LoRa. 

dopravní klasifikátor senzor

Dopravní klasifikátor

Světově unikátní senzor internetu věcí (IoT), který dokáže počítat a klasifikovat dopravní proud...

dopravní sčítač senzor

​Dopravní sčítač

Zjednodušená nízkonákladová varianta dopravního klasifikátoru, která umožňuje prosté sčítání počtu vozidel.

parkovací senzor

​Parkovací senzor

Standardní magnetometr pro detekci obsazenosti parkovacího místa. 

senzor teploty povrchu

​Senzor teploty povrchu

Speciálně vyvinutý senzor teploty povrchu a pod povrchem...

meteostanice

​Meteostanice

Standardní bateriově napájená meteorologická stanice.

senzor poklesu proudu

​Senzor poklesu proudu

​Jednoduchý senzor monitorující hladiny elektrického proudu umístěný v rozvaděči veřejného osvětlení.

senzor dálkových odečtů

Senzor dálkových odečtů

Univerzální senzor pro dálkové odečty odběru tepla, plynu, vody a elektřiny...

pyranometr

Pyranometr

Senzor slunečního záření = přímé sluneční záření + záření rozptýlené atmosférou včetně záření odražené od mraků ...

dešťometr

Dešťoměr

Senzor snímá vodu dopadající na jeho vnější povrch pomocí paprsků infračerveného světla...

kontakt

Lukáš Vecl

jednatel společnosti

Kontaktní údaje

CITIQ s.r.o.
Brněnská 344, Staré Město
686 03, CZ
IČ: 29375746
DIČ: CZ29375746

Nechte nám zprávu

bottom of page